Natural Mystic

EVENTS – POLAND | Sweet as Honey

Stacks Image 45363

POLAND
SWEET AS HONEY
A Day Exploring Bhakti, the Yoga of the Heart
with Sivani Mata

Saturday 27 April 2019 | 10:00 – 17:00

at Bhakti Shala, Elizy Orzeszkowej 14,
80-208 Gdansk, Poland
www.shala.pl


Come join us to explore Bhakti, the yoga of pure love and compassion, the sweet mood of being rooted in the heart.

Bhakti is a key that invites us to open the door to who we really are, our truth, our hearts and cultivate self-acceptance and understanding in order to be more compassionate towards ourselves, other people in our lives, nature and everything in creation.

In this one-day exploration we will connect to the sweetness of Bhakti through the practices of Kirtan: heart-songs; Rhythms of Life: an intuitive yoga and dance journey honouring our internal rhythms; stories from the Bhakti tradition; and Total Yoga Nidra: integrative deep relaxation. As well as have the opportunity for discussion and the sharings of truth in our circle (Satsang).

All are welcome


Investment:
250 PLN, to book go to: www.shala.pl/wydarzenie/kobiecy-krag-jogi-yoga-nidra-kirtan-asana-mudra-z-sivani-mata-francis

Also at the Bhakti Shala in Gdansk: Saturday 27 April 19:00 – Kirtan and Sunday 28 April 10:00 – Women's Yoga Circle

____________________________________________________


Dołącz do nas odkrywać Bhakti, jogę czystej miłości i współczucia, w słodkim nastroju bycia zakorzenionym w sercu.

Bhakti to klucz, który zaprasza nas by otworzyć drzwi do tego, kim jesteśmy, naszej prawdy, naszych serc i pielęgnować samoakceptację i rozumienie w celu bycia bardziej współczującymi względem siebie, innych ludzi w naszych życiach, natury i całego stworzenia.

W tej jednodniowej podróży połączymy się ze słodyczą Bhakti przez praktyki Kirtan: pieśni serca; Rytmy Życia: intuicyjną jogę i podróż taneczną by docenić nasze wewnętrzne rytmy; historie z tradycji Bhakti oraz Total Yoga Nidra: integrującą głęboką relaksację. Także to okazja do dyskusji i podzielenia się prawdą w naszym kręgu (Satsang).

Wszyscy mile widziani.

Photo curtesy of Yoga and Photo by Cecile

Stacks Image 588807
Stacks Image 588810

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु
LOKĀ SAMASTĀ SUKHINO BHAVANTU
"May All The Beings In All The Worlds Be Happy and at PEACE"

© Sivani Mata Francis – Natural Mystic Bhajans